CZ-NACE - Rozhlasové vysílání

[6010] Rozhlasové vysílání

Zahrnuje:
- vysílání zvukových signálů prostřednictvím rozhlasových vysílacích studií a zařízení pro přenos poslechových programů pro veřejnost, členy nebo předplatitele

Zahrnuje také:
- činnosti rozhlasových sítí, tzn. sestavování a přenos (vzduchem, přes satelit nebo kabelovou sítí) poslechových programů pro členy nebo předplatitele
- rozhlasové vysílání přes internet (internetové rozhlasové stanice)
- přenos dat, která jsou součástí rozhlasového vysílání

Nezahrnuje:
- nahrávání pořadů pro rozhlasové vysílání (59.20)