CZ-NACE - Programování

[6201] Programování

Tato třída zahrnuje vývoj, úpravu, testování a péči o software.

Zahrnuje:
- navrhování struktury a obsahu a psaní počítačového kódu pro vytvoření a implementaci:
- systémového softwaru (vč. aktualizací a oprav)
- aplikačního softwaru (vč. aktualizací a oprav)
- databází
- webových stránek
- úpravu softwaru podle požadavků zákazníka, tzn. změnu nebo konfiguraci stávajících aplikací, aby byly v systémovém prostředí zákazníka provozuschopné

Nezahrnuje:
- vydávání standardního softwaru (nikoli na zakázku) (58.29)
- překládání a přizpůsobování standardního softwaru určitému trhu na vlastní účet (58.29)
- plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie, i když poskytnutí softwaru může tvořit integrální součást těchto služeb (62.02)