CZ-NACE - Poradenství v oblasti informačních technologií

[6202] Poradenství v oblasti informačních technologií

Tato třída zahrnuje plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační technologie. Mezi tyto činnosti může patřit také související školení a podpora uživatelů.

Nezahrnuje:
- prodej počítačového hardwaru a softwaru (46.51, 47.41)
- instalování velkokapacitních a podobných počítačů (33.20)
- instalování (nastavování) osobních počítačů (62.09)
- instalování softwaru, obnovování dat po zhroucení systému (62.09)