CZ-NACE - Letecká doprava

[51] Letecká doprava

Tento oddíl zahrnuje dopravu osob nebo nákladů letecky nebo dopravu kosmickým prostorem.

Tento oddíl nezahrnuje:
- postřik proti škůdcům (letecký) (01.61)
- opravy letadel nebo leteckých motorů (33.16)
- provoz letišť (52.23)
- leteckou reklamu (nápisy na obloze) (73.11)
- letecké snímkování (74.20)