CZ-NACE - Vyhodnocování rizik a škod

[6621] Vyhodnocování rizik a škod

Tato třída zahrnuje poskytování administrativních služeb pojištění, např. oceňování majetku a stanovování oprávněných pojistných nároků jako je:
- oceňování majetku k stanovení výše plnění pojistné škody:
- likvidování škod
- hodnocení rizik
- vyhodnocování rizik a škod
- zjišťování a likvidování škod
- určování oprávněných pojistných nároků

Nezahrnuje:
- oceňování nemovitostí (úřední odhad) (68.31)
- oceňování pro jiné účely (74.90)
- vyšetřovací činnosti (80.30)