CZ-NACE - Správa fondů

[6630] Správa fondů

Tato třída zahrnuje činnosti správy portfolia a fondů za úplatu nebo na smluvním základě pro jednotlivé osoby, podniky a ostatní subjekty, jako:
- správu společných fondů
- správu jiných investičních fondů
- správu penzijních fondů