CZ-NACE - Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

[59] Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

Tento oddíl zahrnuje výrobu hraných a jiných filmů, ať již na páscích, videokazetách nebo discích, pro přímé promítání v biografech nebo pro televizní vysílání; vedlejší činnosti jako filmovou montáž, filmový střih, dabing atd.; poskytování filmů jiným průmyslovým odvětvím; promítání filmů. Patří sem rovněž nákup a prodej filmových práv.

Tento oddíl zahrnuje také činnosti zvukových studií, tzn. výrobu originálních (masterových) zvukových záznamů, jejich zveřejňování, propagaci a distribuci, vydávání hudby a činnosti související se zaznamenáváním zvuku ve studiích či kdekoliv jinde.