CZ-NACE - Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

[8010] Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Tato třída zahrnuje poskytování jedné nebo více následujících činností: strážní a hlídací služby, sbírání a doručování peněz v hotovosti, dokladů nebo jiných cenností za pomoci personálu a vybavení na ochranu takového majetku během přepravy.

Zahrnuje:
- služby pancéřovanými automobily
- služby osobních strážců
- vyšetření na detektoru lži (polygrafu)
- snímání a porovnávání otisků prstů
- ostrahy objektů

Nezahrnuje:
- činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti a pořádku (84.24)