CZ-NACE - Kombinované pomocné činnosti

[8110] Kombinované pomocné činnosti

Tato třída zahrnuje poskytování kombinovaných pomocných služeb v objektech zákazníka. K těmto službám patří celkový úklid a údržba interiéru, likvidace odpadků, strážní a bezpečnostní služba, třídění pošty, recepce, praní prádla a související podpůrné činnosti pro provoz objektu. Tyto podpůrné činnosti jsou vykonávány provozními pracovníky, kteří nemají nic společného s podnikáním nebo činnostmi zákazníka a nenesou ani za činnosti zákazníka žádnou odpovědnost.

Nezahrnuje:
- poskytování pouze jedné z podpůrných služeb (např. celkový úklid interiéru) nebo vykonávání pouze jediného úkolu (např. topení) (viz příslušná třída podle poskytované činnosti)
- poskytování řídících a provozních pracovníků pro úplný provoz zařízení klienta, např. hotel, restauraci, důl, nemocnici (viz třída provozované jednotky)
- správu a obsluhu počítačových systémů anebo zařízení na zpracování dat u klienta (62.03)
- provoz nápravných zařízení na základě smlouvy nebo dohody (84.23)