CZ-NACE - Telekomunikační činnosti

[61] Telekomunikační činnosti

Tento oddíl zahrnuje činnosti související s poskytováním telekomunikačních služeb, tzn. přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu. Přenosová zařízení vykonávající tyto činnosti mohou být založena na jedné nebo na kombinaci několika technologií. Pro činnosti uvedené v tomto oddíle společně platí, že sice obsahy přenášejí, ale žádné nevytvářejí. Členění tohoto oddílu se řídí podle druhu provozované infrastruktury.

V případě přenášení televizních signálů se může jednat o sdružování kompletních televizních programů (jejichž výroba patří do oddílu 60) do programových balíků za účelem jejich společné distribuce.