CZ-NACE - Ústavní zdravotní péče

[8610] Ústavní zdravotní péče

Zahrnuje:
- akutní nebo dlouhodobou zdravotní péči, tzn. lékařskou péči, jako je diagnostika, ošetření a léčba, ve všeobecných nemocnicích (např. v městských, krajských, fakultních, vojenských a vězeňských nemocnicích) a ve specializovaných nemocnicích (např. v nemocnicích pro osoby závislé na návykových látkách nebo pro osoby s chronickým duševním onemocněním, na odděleních infekčních nemocí, v porodnicích, ve specializovaných sanatoriích); zdravotní péče je poskytována hospitalizovaným nemocným a je přímo kontrolována lékaři medicíny:
- činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu
- laboratorní a technické služby, vč. činností radiologických a anestetických oddělení
- činnost lékařských pohotovostí
- činnosti na operačních sálech, nemocničních lékáren, přípravu jídla a ostatní nemocniční služby
- služby středisek plánovaného rodičovství, která poskytují lékařskou péči jako je sterilizace a přerušení těhotenství, s ubytováním

Nezahrnuje:
- laboratorní testy a vyšetření všech druhů materiálů a výrobků, s výjimkou lékařských testů a vyšetření (71.20)
- veterinární činnosti (75.00)
- lékařskou péči příslušníků ozbrojených sil v terénu (84.22)
- činnosti zubních ordinací obecné nebo speciální povahy (např. všeobecné zubní lékařství, endodontická a pediatrická stomatologie, orální patologie); čelistní ortopedii (86.23)
- konzultace soukromých lékařů u hospitalizovaných pacientů (86.2)
- lékařská laboratorní vyšetření (86.90)
- činnosti záchranných služeb a dopravu nemocných (86.90)