CZ-NACE - Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

[65] Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení

Tento oddíl obsahuje ručení za roční renty, pojistné smlouvy, investování pojistného pro vybudování portfolia finančních aktiv využívaných k hrazení pojistných událostí. Patří sem poskytování přímého pojištění a zajištění.