CZ-NACE - Činnosti odborových svazů

[9420] Činnosti odborových svazů

Zahrnuje:
- zastupování zájmů pracovníků organizovaných v odborech

Zahrnuje také:
- činnosti odborových svazů, zaměřené na hájení zájmů zaměstnanců, týkajících se mzdových a pracovních podmínek a na provádění odsouhlasených opatření organizací
- činnosti odborů, odborových sdružení a odborových organizací omezených na jednotlivé podniky, které jsou rozčleněny podle odborných, regionálních, strukturálních nebo jiných kritérií do oborových svazů

Nezahrnuje:
- vzdělávání, prováděné těmito svazy (oddíl 85)