CZ-NACE - Pohřební a související činnosti

[9603] Pohřební a související činnosti

Zahrnuje:
- uložení lidských pozůstatků nebo zvířecích těl do hrobu nebo jejich zpopelnění v krematoriu a činnosti s tím související:
- příprava zesnulých k pohřbení, balzamace, konzervace a další služby
- provozování pohřební služby nebo krematoria
- pronájem smutečních síní
- pronájem nebo prodej hrobů
- údržbu hrobů a mauzoleí

Nezahrnuje:
- smuteční bohoslužby, náboženské smuteční obřady (94.91)
- údržbu zeleně na hřbitovech (81.30)