CZ-NACE - Činnosti související se zaměstnáním

[78] Činnosti související se zaměstnáním

Tento oddíl zahrnuje vytváření přehledů volných pracovních míst a doporučování nebo umísťování uchazečů o zaměstnání, přičemž umísťovaní jednotlivci nejsou zaměstnávány v kancelářích zprostředkovávajících pracovní místa, poskytování pracovníků klientským firmám na časově omezené období za účelem přechodného nahrazení nebo posílení stavu zaměstnanců klienta a činnosti související s poskytováním dalších lidských zdrojů.

Tento oddíl zahrnuje:
- činnosti vyhledávání a umísťování uchazečů o zaměstnání
- činnosti castingových agentur

Tento oddíl nezahrnuje:
- činnosti uměleckých agentů, kteří zastupují jednotlivce ve snaze získat pro ně vystoupení ve filmu, v televizi, divadle apod. (74.90)