CZ-NACE - Ambulantní nebo terénní sociální služby

[88] Ambulantní nebo terénní sociální služby

Tento oddíl zahrnuje celou řadu činností sociálních služeb. Nespadají sem ubytovací služby, s výjimkou přechodného ubytování.