CZ-NACE - Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

[98] Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

Tento oddíl zahrnuje činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu.

Domácnosti by měly být zařazeny do tohoto oddílu pouze tehdy, není-li možné z činností domácností produkujících jen pro vlastní spotřebu rozeznat hlavní činnost domácnosti. Jestliže domácnost produkuje zboží určené pro trh, měla by být klasifikována podle základní vykonávané činnosti.