CZ-NACE - Slévárenství

[245] Slévárenství

Tato skupina zahrnuje výrobu předvýrobků a různých odlitků odléváním.

Tato skupina nezahrnuje:
- výrobu hotových odlitků jako:
- topných kotlů a topných těles (radiátorů) (25.21)
- odlitků pro použití převážně v domácnosti (25.99)