CZ-NACE - Výroba ostatních strojů pro speciální účely

[289] Výroba ostatních strojů pro speciální účely

Tato skupina zahrnuje výrobou speciálních strojů určených pro určitá hospodářská odvětví, tzn. pro výlučné používání v některém odvětví dle CZ-NACE, nebo malou skupinou odvětví dle CZ-NACE. Většina z těchto strojů se používá ve výrobních procesech, např. při výrobě potravin nebo textilií.

Zahrnuje se sem ale i výroba strojů pro speciální užití v nevýrobním odvětví, např. startovací letecké příslušenství nebo vybavení zábavného parku.