CZ-NACE - Stavba lodí a člunů

[301] Stavba lodí a člunů

Tato skupina zahrnuje stavbu lodí, člunů a jiných plovoucích zařízení sloužících přepravě a ostatním komerčním účelům, jako i sportovním a rekreačním účelům. Patří sem i průmyslová přestavba a generální oprava lodí a člunů. Běžné opravy a údržba patří do třídy 33.15.