CZ-NACE - Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

[432] Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

Tato skupina zahrnuje jakékoli instalační práce, díky kterým lze zajistit funkčnost stavby. Patří sem elektroinstalační práce, instalace vodovodů, odpadů, plynu, systémů vytápění, větrání a klimatizace, instalace výtahů atd.