CZ-NACE - Administrativní a kancelářské činnosti

[821] Administrativní a kancelářské činnosti

Tato skupina zahrnuje poskytování celé řady každodenních administrativních služeb, jako je finanční plánování, vystavování faktur a uchovávání dokladů, získávání personálu, dodávky a logistika, na základě smlouvy nebo dohody.

Tato skupina také zahrnuje poskytování podpůrných služeb pro jiné firmy na základě smlouvy nebo dohody, přičemž se jedná o běžné rutinní činnosti, které firmy a organizace tradičně provádějí samy.

Jednotky zařazené do této skupiny neposkytují pro zajištění kompletního provozu firmy provozní personál. Jednotky, zabývající se pouze jednou konkrétní formou těchto činností, jsou klasifikovány podle této konkrétní činnosti.