CZ-NACE - Ambulantní a zubní zdravotní péče

[862] Ambulantní a zubní zdravotní péče

Tato skupina zahrnuje konzultace a ošetření všeobecnými (praktickými) a specializovanými lékaři, vč. chirurgů, zubních lékařů atd. Tyto činnosti jsou vykonávány buď v soukromých praxích jednotlivců i skupin, nebo v ambulantních odděleních nemocnic a lékařských centrech, které jsou součástí podniků, škol, domovů pro seniory, odborů a dobročinných spolků.

Tato skupina zahrnuje také:
- konzultace soukromých lékařů u hospitalizovaných pacientů