CZ-NACE - Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách