Projekt: Obnova střechy dřevěného kostela Všech svatých v Sedlištích

Detail projektu: Obnova střechy dřevěného kostela Všech svatých v Sedlištích

Výzva
3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1. 057/06_16_073/CLLD_16_02_084, ve výzvě ŘO 06_16_073
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012606
Celkové způsobilé výdaje
699170
Žadatel
Římskokatolická farnost Sedliště
Stav projektu:
PP42
Místní akční skupina
MAS Slezská brána, z. s.
Místo realizace
Sedliště