Projekt: Restaurování dřevěných polychromovaných součástí interiéru kostela sv. Michaela Archanděla, obec Řepiště

Detail projektu: Restaurování dřevěných polychromovaných součástí interiéru kostela sv. Michaela Archanděla, obec Řepiště

Výzva
3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1. 057/06_16_073/CLLD_16_02_084, ve výzvě ŘO 06_16_073
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012641
Celkové způsobilé výdaje
719250
Žadatel
Římskokatolická farnost Vratimov
Stav projektu:
PP40
Místní akční skupina
MAS Slezská brána, z. s.
Místo realizace
Řepiště