Projekt: Chodník ul. Těšínská - směr Havířov

Detail projektu: Chodník ul. Těšínská - směr Havířov

Výzva
4.výzva MAS Slezská brána-IROP-Doprava 2. 365/06_16_038/CLLD_16_02_084, ve výzvě ŘO 06_16_038
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013210
Celkové způsobilé výdaje
2468425
Žadatel
Město Šenov
Stav projektu:
PP30
Místní akční skupina
MAS Slezská brána, z. s.
Místo realizace
Šenov