Projekt: Tůň Cerhenice - k.ú. Cerhenice

Detail projektu: Tůň Cerhenice - k.ú. Cerhenice

Výzva
3. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP- Realizace ÚSES - II. 101/05_18_127/CLLD_16_02_102, ve výzvě ŘO 05_18_127
Registrační číslo
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011400
Celkové způsobilé výdaje
3131148
Žadatel
Městys Cerhenice
Stav projektu:
PN24
Místní akční skupina
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Místo realizace