Projekt: Výstavba chodníku v obci Oznice

Detail projektu: Výstavba chodníku v obci Oznice

Výzva
3.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Bezpečná doprava 398/06_16_038/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_038
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013502
Celkové způsobilé výdaje
1500000
Žadatel
Obec Oznice
Stav projektu:
PN23a
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Oznice