Projekt: Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy v obci Malá Bystřice realizací veřejného osvětlení

Detail projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy v obci Malá Bystřice realizací veřejného osvětlení

Výzva
3.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Bezpečná doprava 398/06_16_038/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_038
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013468
Celkové způsobilé výdaje
1008355
Žadatel
Obec Malá Bystřice
Stav projektu:
PP40
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Malá Bystřice