Projekt: Polytechnická učebna ZŠ a MŠ Pržno

Detail projektu: Polytechnická učebna ZŠ a MŠ Pržno

Výzva
4.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Kvalitní vzdělávání 409/06_16_075/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013702
Celkové způsobilé výdaje
1499980
Žadatel
Obec Pržno
Stav projektu:
PP30
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Pržno