Projekt: Sociální podnik - Pěstitelská pálenice a povidlárna

Detail projektu: Sociální podnik - Pěstitelská pálenice a povidlárna

Výzva
5.výzva MAS Střední Vsetínsko-IROP-Rozvoj sociálního podnikání 129/06_16_074/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_074
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0013758
Celkové způsobilé výdaje
1490000
Žadatel
Bartoníkův dvůr s.r.o.
Stav projektu:
PP42
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Ratiboř