Projekt: Modernizace počítačové učebny

Detail projektu: Modernizace počítačové učebny

Výzva
4.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Kvalitní vzdělávání 409/06_16_075/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013739
Celkové způsobilé výdaje
1086189
Žadatel
Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína, příspěvková organizace
Stav projektu:
PP41
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Lhota u Vsetína