Projekt: Přírodní vědy a polytechnika na základní škole v Lukavci

Detail projektu: Přírodní vědy a polytechnika na základní škole v Lukavci

Výzva
5.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III. 479/06_16_075/CLLD_16_02_070, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014529
Celkové způsobilé výdaje
2665716
Žadatel
Základní škola a Mateřská škola Lukavec
Stav projektu:
PP37
Místní akční skupina
Via rustica z.s.
Místo realizace
Lukavec