Projekt: Modernizace odborných učeben v ZŠ Kamenice nad Lipou - II. etapa

Detail projektu: Modernizace odborných učeben v ZŠ Kamenice nad Lipou - II. etapa

Výzva
5.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III. 479/06_16_075/CLLD_16_02_070, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014532
Celkové způsobilé výdaje
2434590
Žadatel
Město Kamenice nad Lipou
Stav projektu:
PP41
Místní akční skupina
Via rustica z.s.
Místo realizace
Kamenice nad Lipou