Projekt: Podpora infrastruktury pro ZŠ Pacov

Detail projektu: Podpora infrastruktury pro ZŠ Pacov

Výzva
5.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III. 479/06_16_075/CLLD_16_02_070, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014528
Celkové způsobilé výdaje
4887339
Žadatel
Město Pacov
Stav projektu:
PP30
Místní akční skupina
Via rustica z.s.
Místo realizace
Pacov