Projekt: Výstavba chodníků v obci Opočnice - ulice Na Kocandě

Detail projektu: Výstavba chodníků v obci Opočnice - ulice Na Kocandě

Výzva
620/06_16_038/CLLD_16_02_102 620/06_16_038/CLLD_16_02_102, ve výzvě ŘO 06_16_038
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016733
Celkové způsobilé výdaje
1386502
Žadatel
Obec Opočnice
Stav projektu:
PP23a
Místní akční skupina
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Místo realizace