Projekt: Sociální bydlení Černovice II

Detail projektu: Sociální bydlení Černovice II

Výzva
062/06_18_107/CLLD_16_02_070 062/06_18_107/CLLD_16_02_070, ve výzvě ŘO 06_18_107
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0016858
Celkové způsobilé výdaje
5554925
Žadatel
Město Černovice
Stav projektu:
PN20a
Místní akční skupina
Via rustica z.s.
Místo realizace