Projekt: Multimediální učebna - Elektronické zpracování zvuku

Detail projektu: Multimediální učebna - Elektronické zpracování zvuku

Výzva
588/06_16_075/CLLD_15_01_088 588/06_16_075/CLLD_15_01_088, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017084
Celkové způsobilé výdaje
1243714
Žadatel
Město Františkovy Lázně
Stav projektu:
PP30
Místní akční skupina
MAS 21, o.p.s.
Místo realizace