Projekt: Podpora rozvoje klientů NZDM Klub Zvonice Poděbrady

Detail projektu: Podpora rozvoje klientů NZDM Klub Zvonice Poděbrady

Výzva
1. Výzva MAS Mezilesí - OPZ - Sociální služby - (I.) 555/03_16_047/CLLD_16_02_102, ve výzvě ŘO 03_16_047
Registrační číslo
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009894
Celkové způsobilé výdaje
1927409
Žadatel
LECCOS, z.s.
Stav projektu:
PP37
Místní akční skupina
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Místo realizace