Projekt: Klub Poděbrady

Detail projektu: Klub Poděbrady

Výzva
2. Výzva MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - ( I.) 558/03_16_047/CLLD_16_02_102, ve výzvě ŘO 03_16_047
Registrační číslo
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010128
Celkové způsobilé výdaje
2714290
Žadatel
ErgaVia, z. s.
Stav projektu:
PP37
Místní akční skupina
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Místo realizace