Projekt: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jarcová č.p. 53

Detail projektu: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jarcová č.p. 53

Výzva
2.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Kvalitní vzdělávání 149/06_16_075/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008952
Celkové způsobilé výdaje
999831
Žadatel
Obec Jarcová
Stav projektu:
PP42
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Jarcová