Projekt: Modernizace odborné učebny ZŠ Jablůnka

Detail projektu: Modernizace odborné učebny ZŠ Jablůnka

Výzva
2.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Kvalitní vzdělávání 149/06_16_075/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009328
Celkové způsobilé výdaje
749377
Žadatel
Obec Jablůnka
Stav projektu:
PN40a
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Jablůnka