Projekt: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ratiboř

Detail projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ratiboř

Výzva
1.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Bezpečná doprava 140/06_16_038/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_038
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009383
Celkové způsobilé výdaje
992442
Žadatel
Obec Ratiboř
Stav projektu:
PP42
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Ratiboř