Projekt: Lhota u Vsetína - chodník u Jednoty

Detail projektu: Lhota u Vsetína - chodník u Jednoty

Výzva
1.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Bezpečná doprava 140/06_16_038/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_038
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009366
Celkové způsobilé výdaje
421668
Žadatel
Obec Lhota u Vsetína
Stav projektu:
PP42
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Lhota u Vsetína