Projekt: Přírodní učebna ZŠ Lhota u Vsetína

Detail projektu: Přírodní učebna ZŠ Lhota u Vsetína

Výzva
2.výzva MAS Střední Vsetínsko, z.s.-IROP-Kvalitní vzdělávání 149/06_16_075/CLLD_16_01_148, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009388
Celkové způsobilé výdaje
900884
Žadatel
Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína, příspěvková organizace
Stav projektu:
PN20b
Místní akční skupina
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
Místo realizace
Lhota u Vsetína