Projekt: Odborná učebna ZŠ Nová Cerekev

Detail projektu: Odborná učebna ZŠ Nová Cerekev

Výzva
1.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání 170/06_16_075/CLLD_16_02_070, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010308
Celkové způsobilé výdaje
5000000
Žadatel
Městys Nová Cerekev
Stav projektu:
PP42
Místní akční skupina
Via rustica z.s.
Místo realizace
Nová Cerekev