Projekt: Odborné učebny na ZŠ Pacov

Detail projektu: Odborné učebny na ZŠ Pacov

Výzva
1.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání 170/06_16_075/CLLD_16_02_070, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010448
Celkové způsobilé výdaje
3749005
Žadatel
Město Pacov
Stav projektu:
PN20a
Místní akční skupina
Via rustica z.s.
Místo realizace
Pacov