Projekt: Odborné učebny ZŠ Kamenice nad Lipou

Detail projektu: Odborné učebny ZŠ Kamenice nad Lipou

Výzva
1.výzva MAS Via rustica-IROP-Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání 170/06_16_075/CLLD_16_02_070, ve výzvě ŘO 06_16_075
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010605
Celkové způsobilé výdaje
3946800
Žadatel
Město Kamenice nad Lipou
Stav projektu:
PP42
Místní akční skupina
Via rustica z.s.
Místo realizace
Kamenice nad Lipou