Projekt: OD PONDĚLKA DO PÁTKU BEZPEČNĚ PO PÁTKU

Detail projektu: OD PONDĚLKA DO PÁTKU BEZPEČNĚ PO PÁTKU

Výzva
1.výzva MAS Mezilesí, z.s.-IROP- Doprava bezpečná a ekologická 269/06_16_038/CLLD_16_02_102, ve výzvě ŘO 06_16_038
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011137
Celkové způsobilé výdaje
3313950
Žadatel
Obec Pátek
Stav projektu:
PP42
Místní akční skupina
Místní akční skupina Mezilesí, z.s.
Místo realizace
Pátek